POST

Ware liefde weet wat seks is

photodune-6669012-old-couple-s

Toen ik hoorde dat Joshua Harris, de pionier van de Ware-Liefde-Wacht-beweging, zijn gedachtengoed had herroepen, moest ik even glimlachen. Ik geef toe: ik was één van hen. Of nou ja, bijna dan. Er heeft een tijdje een dik pakket naast mijn bed gelegen, wachtend om ondertekend te worden en mij daarmee laten beloven te wachten met seks tot mijn trouwdag.
Maar toen het na maanden nog steeds keurig en schier onaangeroerd naast mijn bed lag, heeft mijn moeder het – waarschijnlijk met een zweem van teleurstelling – maar bij het oud papier gegooid.
Wat er precies in het pakket stond, weet ik niet meer. Het waren ongetwijfeld veel mooie woorden, omlijst met de juiste bijbelteksten die mij ervan zouden overtuigen dat ik moest wachten met seks, tot ik getrouwd was.
Waarom ik het niet heb ondertekend weet ik nog steeds niet precies – in elk geval niet omdat ik niet wilde wachten met seks. Waarschijnlijk omdat het me onbewust een onaangenaam gevoel gaf, alsof ik een deel van mijn wezen moest wegstoppen.

1. Eiland


Ik denk dat seks optimaal tot bloei komt binnen een relatie van liefde en trouw. Doordat zo de nadruk werd gelegd op ‘geen seks voor het huwelijk’, lijkt het alsof seks juist uit een relatie werd gehaald. ‘Je relatie mag groeien, maar met seks moet je wachten’, scheen het devies. Oftewel: seks werd iets wat op zichzelf staat. Een eilandje dat je pas na je ja-woord mocht bezoeken.
Door seks naar een eiland te verbannen, staat het dus los van alle andere aspecten van een relatie. Een seksuele relatie groeit, als de emotionele relatie ook groeit. Dat is iets wat ik heel sterk zie in mijn praktijk. Maar ook andersom: een slechte seksuele relatie heeft veel invloed op een relatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met een slechte relatie 50-70% van hun ellende toeschrijven aan een slechte seksuele relatie! Seks is geen op zichzelf staand eilandje dat je af en toe even aan kunt doen. Seks ligt gewoon op het vasteland van een relatie.

2. Seksueel wezen


Dat je seksualiteit onderdeel is van je identiteit, is iets wat mij steeds meer duidelijk wordt. Ik zie het bij de stellen in mijn praktijk, ik merk het in mijn eigen ontwikkeling. Je bent een seksueel wezen met bijpassende gevoelens. Het negeren van deze gevoelens of het ertegen strijden voelt voor veel mensen als een strijd tegen wie ze zijn. Het is voor je seksuele ontwikkeling en je seksuele relatie juist heel belangrijk dat je je bewust bent van je seksualiteit. Je bent een seksueel wezen, dat is een onderdeel van wie jij helemaal bent. Dat is geen per ongeluk mee-geschapen onderdeel om te testen hoe standvastig je bent, maar een briljant uitgevonden constructie die dikwijls voor veel vreugde zorgt.
Voor een relatie is het belangrijk om open over seks te kunnen praten met de persoon met wie je deze sublieme activiteit wilt delen. Dat werkt niet door te negeren dat je een seksueel wezen bent.
Jouw seksualiteit maakt van jou geen on-puur of onzuiver wezen, net zomin als geen seks dat wel van je maakt.

3. Puur en zuiver


Toch was ik ook gevoelig voor Harris’ oproep om puur en zuiver te leven. Want laten we wel wezen: wie wil er nou niet puur en zuiver zijn? En als je dat kunt bewerkstelligen door vooral niet toe te geven aan je seksuele lusten, dan is dat toch buitengewoon aanlokkelijk?
Een klein detail dat hierbij wordt vergeten, is dat je je dus ook extra schuldig en schaamtevol voelt als je wél toegeeft aan je vleselijke lusten. En dat is iets wat grote gevolgen bleek te hebben voor vele seksuele wezens die graag puur en zuiver wilden zijn en derhalve wilden wachten met seks.
Voor veel stellen werd wachten met seks iets krampachtigs; een soort innerlijke strijd die ze voerden tegen hun gevoelens.
Door de strijd tegen hun seksuele gevoelens weten veel mensen niet meer goed wat ze voelen. Als je een mechanisme hebt ontwikkeld waarbij je je seksuele gevoelens negeert, is het logisch dat je ze op den duur niet meer voelt. En dat is nogal funest als het gaat om het tot bloei komen van je seksuele relatie.

Bewust omgaan met je seksualiteit is goed voor je. Weten waar je behoeften liggen, je grenzen, je genot. Wachten met seks om ‘zuiver en puur’ te zijn, of om anderen blij te maken is een Teleurstellende onderneming. Wachten met seks heeft pas zin als je de waarde van seks echt kent.

4. Mogelijke gevolgen van ‘krampachtig wachten met seks’:


– Moeite om van seks te genieten. Logisch: hoe kun je je ineens overgeven aan gevoelens waarvan je eerder leerde dat het niet goed was?
– Niet goed om kunnen gaan met je seksuele gevoelens. Begrijpelijk: als je lang gestreden hebt tegen je seksuele gevoelens is het logisch dat je ze op den duur maar negeert of wegstopt. Dat kan als gevolg hebben dat ze je ofwel overweldigen ofwel dat je ze niet meer voelt.
– Scheefgroei in je seksuele relatie ten opzichte van je emotionele, sociale of spirituele relatie. Een gevolg hiervan is, dat stellen heel moeilijk over seks kunnen praten. Terwijl dat juist de sleutel is naar een gezond seksleven.

5. Mogelijke gevolgen van ‘bewust nadenken over seks’:

– Goed over seks kunnen praten. Als je al aan het begin van je relatie leert dat praten over seks zowel verhelderend als boeiend is, zul je dat ook in je verdere relatie makkelijker kunnen.
– Seks als bindmiddel ervaren in jullie relatie. Doordat seks meegroeit met de andere factoren van een relatie, ontdekt je de meerwaarde van de ultieme samensmelting. En als je daarmee wilt wachten (niet omdat het niet mag, maar omdat je daarvoor kiest), is dat natuurlijk het ultieme huwelijkscadeau ;-).
– Genieten van je eigen seksualiteit en die van je geliefde. Als jij je seksualiteit als onderdeel van je hele wezen ziet en niet als iets om tegen te strijden, zul je er allebei ook veel meer van kunnen genieten. Met alle aangename gevolgen van dien ;-).
– Ontwikkeling van een sterke zelfbeheersing. Seks is niet iets waar je altijd recht op hebt als je getrouwd bent.
– Ontdekken dat het best verfrissend is om niet altijd toe te geven aan een seksuele impuls. Het schijnt dat uitstel het genot zelfs kan verhogen…

(dit artikel staat in een iets aangepaste vorm op www.lazarusmagazine.nl).
© Your Website • Template by Marianne Voerman • Images by Unsplash.com
TEB_initialen_WIT

Ben of ken jij iemand die gaat trouwen?

“Ze leefden nog lang en gelukkig” is geen zekerheid voor een gelukkig huwelijk. 

Willen jullie een trouwcadeau (geven) van blijvende waarde? Deel dan nu deze tip!

Ben of ken jij iemand die gaat trouwen?

“Ze leefden nog lang en gelukkig” is geen zekerheid voor een gelukkig huwelijk. 

Willen jullie een trouwcadeau (geven) van blijvende waarde? Deel dan nu deze tip!