...Tarieven...

Omdat relatiecoaching voor iedereen mogelijk moet zijn, zijn kosten afhankelijk van inkomen.

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende tarieven:

Inkomsten netto per maand                          Tarief per 60 minuten (incl. BTW)
€ 700 of minder                                                         € 60
€ 700 tot 1.200                                                           € 70
€ 1.200 tot 1.700                                                        € 75
€ 1.700 tot 2.550                                                        € 85
€ 2.550 tot 3.350                                                        € 95
€ 3.350 of meer                                                          € 110

De kosten voor het intakegesprek en de consulten worden volgens bovenstaand tarief berekend.

Telefonisch consult
Een telefonisch consult is ook mogelijk. De duur van een telefonisch consult ligt tussen de 45 en 60 minuten en kost € 50 ,-.

Yes-I-Do-sessie
Geeft u een Yes-I-Do-sessie cadeau aan uw kinderen, dan betaalt u € 85 voor een sessie van 60 minuten. Ik kan u een cadeaubon in PDF toesturen, waarna het stel zelf een afspraak met mij kan maken. Uiteraard mag u dat ook doen.
Boek je als jong stel zelf een Yes-I-Do-sessie, dan worden de kosten volgens bovenstaand tarief berekend.

Relatieboost
Een relatieboost is een consult van 2,5 uur. De kosten hiervoor zijn gelijk aan die van twee reguliere consulten.

Inkomsten netto per maand                          Tarief per 150 minuten (incl. BTW)
€ 700 of minder                                                         € 120
€ 700 tot 1.200                                                           € 140
€ 1.200 tot 1.700                                                        € 150
€ 1.700 tot 2.550                                                        € 170
€ 2.550 tot 3.350                                                        € 190
€ 3.350 of meer                                                          € 220

Wachtlijst
De wachttijd voor een relatieboost is ongeveer vier weken (excl. schoolvakanties).
De wachttijd voor een regulier consult is ongeveer vier weken (excl. schoolvakanties).
Voor een telefonisch consult geldt er een wachttijd van ongeveer twee weken (excl. schoolvakanties).

Workshops en cursussen
De kosten voor een workshop of seminar zijn afhankelijk van vraag en inhoud, neem daarvoor contact op met Cocky.

Algemene voorwaarden
Cocky Drost is aangesloten bij de belangenvereniging Vereniging Integrale Vitaliteit (www.vivnederland.nl). Registratienummer 1907706.
Download hier de Algemene voorwaarden praktijk Cocky Drost Relatiecoach.
Of lees hier de Algemene Voorwaarden VIV.

Informed Consent
Cocky Drost Relatiecoach is lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en daarmee gehouden aan de VIV-praktijkcode en ethische code. De VIV is als enige beroepsvereniging ISO-gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg. U dient voor behandeling/therapie een informed consent (verklaring) te ondertekenen, deze vindt u hier. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de VIV.
Cocky Drost Relatiecoach is gebonden aan het klachteregelement  WKKGZ, lidmaatschapnummer CamCoöperatie: 1907706.

Overige informatie
Cocky Drost Relatiecoach handelt volgens de meldcode huiselijk geweld.
Mocht Cocky Drost Relatiecoach wegens onvoorziene omstandigheden niet meer in staat zijn haar praktijk voort te zetten, dan wordt de een waarnemingsregeling bij vervanging in gang gezet.
Om uw privacy te waarborgen, volgt Cocky Drost Relatiecoach de procedure datalek welke is opgesteld door de VIV.

Belangrijk
– Vergoeding door zorgverzekeraars is in sommige gevallen mogelijk (afhankelijk van pakket en of uw  verzekeraar een contract heeft met de VIV (zie voor meer informatie: www.vivnederland.nl)). Cliënten dienen hun factuur zelf te betalen en door te sturen naar hun verzekeraar.
– Indien gesprekken niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd worden deze volgens tarief berekend.
– U kunt het verschuldigde bedrag overmaken na ontvangst van een per e-mail verzonden factuur.

(c) 2020 - Gerealiseerd door: Het Nieuwe Web